Od 10 do 28 maja 2021 r. obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, zajęcia lekcyjne odbywać się będę w zróżnicowanych formach w cyklach tygodniowych.

I. Od 10 do 14 maja 2021 r. obowiązują dotychczasowe zasady pracy szkoły, to jest:

 • zajęcia lekcyjne ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wybranych zajęć praktycznych odbywają się w formie zdalnej według obowiązującego planu lekcji,
 • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie zdalnej,
 • wybrane zajęcia praktyczne realizowane są w formie stacjonarnej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram pracy szkoły w okresie  od 10 do 14 maja 2021 r.

Tydzień

Klasa

Dni realizacji zajęć w formie stacjonarnej

Dni realizacji zajęć w formie zdalnej

10 – 14.05.2021

1 e

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

1h

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

czwartek

poniedziałek, wtorek, środa,  piątek

1tto

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

1ck

wtorek

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

2e

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

2htż

środa

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

2tto

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

poniedziałek

wtorek, środa, czwartek, piątek

2eg

Praktyka zawodowa

2ttg

Praktyka zawodowa

3e

Praktyka zawodowa

3htż

Praktyka zawodowa

3tto

wtorek

poniedziałek,  środa, czwartek, piątek

Praktyka zawodowa

 

II. Od 17 do 21 maja 2021 r. obowiązują zmienione zasady pracy szkoły, to jest:

 • klasy: 2e, 2htż, 2tto, 2ż i 3 tto realizują wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej według obowiązującego planu lekcji,
 • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie stacjonarnej,

 

 • klasy: 1ck, 1e, 1hż, 1tto realizują w formie zdalnej zajęcia lekcyjne ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wybranych zajęć praktycznych według obowiązującego planu lekcji,
 • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie zdalnej,
 • wybrane zajęcia praktyczne realizowane są w formie stacjonarnej zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram pracy szkoły w okresie  od 17 do 21 maja 2021 r.

Tydzień

Klasa

Dni realizacji zajęć w formie stacjonarnej

Dni realizacji zajęć w formie zdalnej

17 – 21.05.2021

1 e

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

1h

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

czwartek

poniedziałek, wtorek, środa,  piątek

1tto

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

1ck

wtorek

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

2e

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

2htż

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

2tto

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

2eg

Praktyka zawodowa

2ttg

Praktyka zawodowa

3e

Praktyka zawodowa

3htż

Praktyka zawodowa

3tto

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

Praktyka zawodowa

 

III. Od 24 do 28 maja 2021 r. obowiązują zmienione zasady pracy szkoły, to jest:

 • klasy: 1ck, 1e, 1hż, 1tto  realizują wszystkie zajęcia w formie stacjonarnej według obowiązującego planu lekcji,
 • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie stacjonarnej,

 

 • klasy: 2e, 2htż, 2tto, 2ż i 3 tto realizują w formie zdalnej zajęcia lekcyjne ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz wybranych zajęć praktycznych według obowiązującego planu lekcji,
 • zajęcia rewalidacyjne realizowane są w formie zdalnej,
 • wybrane zajęcia praktyczne realizowane są w formie stacjonarnej zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram pracy szkoły w okresie zdalnego nauczania w okresie  od 24 do 28 maja 2021 r.

Tydzień

Klasa

Dni realizacji zajęć w formie stacjonarnej

Dni realizacji zajęć w formie zdalnej

24 – 28.05.2021

1 e

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

1h

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

1tto

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

1ck

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

-

2e

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

2htż

środa

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

2tto

-

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek

poniedziałek

wtorek, środa, czwartek, piątek

2eg

Praktyka zawodowa

2ttg

Praktyka zawodowa

3e

Praktyka zawodowa

3htż

Praktyka zawodowa

3tto

wtorek

poniedziałek, środa, czwartek, piątek

Praktyka zawodowa

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach