Od najbliższego poniedziałku - 31 maja 2021 r. wracamy do nauki stacjonarnej w szkole.

Zajęcia będą odbywały się według nowego planu lekcji, który zostanie opublikowany w zakładce PLAN LEKCJI w sobotę 29.05.2021 r.

Podczas zajęć w szkole należy przestrzegać zasad reżimu sanitarnego zgodnie z Procedurą Bezpieczeństwa obowiązującą w szkole.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach