HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

ŚRODA  25.08.2021 r.

ZDAJĄCY(klasa)

PRZEDMIOT

GODZINA

SALA

1 ck

Biologia

9.00

6

1 e

Matematyka

9.00

6

2 eg

3 tto

2 eg

Pracownia działalności przedsiębiorstwa

9.00

35

3 e

Rachunkowość i analiza finansowa

9.00

35

3 htż

Pracownia rachunkowości handlowej

9.00

35

4 Ż

Język angielski zawodowy

9.00

4

CZWARTEK 26.08.2021 r.

ZDAJĄCY(klasa)

PRZEDMIOT

GODZINA

SALA

1 ck

Wyposażenie techniczne w gastronomii

9.00

4

3 tto

Język francuski

9.00

6

4 ż

Język angielski

9.00

6

1 hż

Język niemiecki

9.00

6