W dniu 5 lipca 2021 r.  od godziny 10.00 w sekretariacie szkoły Absolwenci mogą odbierać świadectwa dojrzałości.

Absolwenci, którzy nie rozliczyli się z karty szkolnej proszeni są o jej zwrot.

Obowiązuje zachowanie reżimu sanitarnego: konieczność zdezynfekowania rąk przy wejściu do budynku szkoły, posiadanie maseczki i zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego w momencie odbioru dokumentów (co najmniej 1,5 metra).