Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach im. gen dyw. Józefa Leśniewskiego prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (tsw). Zainteresowani służbą wojskową w Obronie Terytorialnej odbędą 16-dniowe szkolenie podstawowe, które jest przeznaczone dla osób bez przeszkolenia wojskowego oraz złożonej przysięgi wojskowej. Natomiast 8-dniowe szkolenie wyrównawcze dedykowane jest żołnierzom rezerwy. Po jego ukończeniu żołnierze będą pełnili służbę rotacyjnie w 12. batalionie lekkiej piechoty w Suwałkach - 1 weekend w miesiącu.

Najbliższe terminy szkoleń dla ochotników do terytorialnej służby wojskowej przedstawiają się następująco:

16-dniowe szkolenie podstawowe - dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego;
- 15.10 - 30.10.2021 r.
- 26.11 - 11.12.2021 r.

8-dniowe szkolenie wyrównawcze - szkolenie dedykowane żołnierzom rezerwy.
- 23.10 - 30.10.2021 r.
- 04.12 - 11.12.2021 r. 

Oferta terytorialnej służby wojskowej skierowana jest do osób, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają obywatelstwo polskie,
2) posiadają odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej,
3) są pełnoletni,
4) są niekarani za przestępstwo umyślne.

Najbliższe kwalifikacje do służby wojskowej w ramach WCR w Suwałkach planowane są na 23-24 września 2021r.

Informacje na temat procedur rekrutacji, terminów kolejnych szkoleń oraz szczegółów powołania do suwalskiego 12 batalionu lekkiej piechoty można uzyskać w WKU w Suwałkach, tel. 261347357 lub na stronie internetowej www.wkusuwalki.wp.mil.pl <http://www.wkusuwalki.wp.mil.pl> .