Podczas realizacji projektu „Staż zagraniczny – przygotowanie nie tylko do pracy” grupa uczennic miała okazję poznać warunki pracy w niemieckich przedsiębiorstwach. Wykonując zadania zlecane przez pracodawcę, stażystki uczyły się pracy w międzynarodowym zespole, na różnych stanowiskach. Musiały przy tym wykazywać się samodzielnością i kreatywnością. Z dnia na dzień bariery językowe zmniejszały się, a potrzeba porozumiewania się była głównym motorem do nauki nowych słów czy zwrotów. Umiejętność pracy zespołowej, sumienność, komunikatywność, odporność na stres to główne doświadczenia zawodowe zdobyte podczas pracy w niemieckich przedsiębiorstwach.