Okres nauki: 5 lat

Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Rozwój turystyki w Polsce i na świecie oraz powstawanie nowych hoteli stwarza nowe, interesujące miejsca pracy.

Kto powinien wybrać ten zawód?

Zawód technik hotelarstwa powinny wybrać osoby, które:

 • zainteresowane są pracą w nowoczesnych hotelach w Polsce i za granicą,
 • lubią pracę z ludźmi,
 • cenią różnorodność i wyzwania,
 • chcą awansować i  rozwijać się,
 • są ciekawe świata.

Czego uczy się technik hotelarstwa?

W trakcie nauki nauczysz się praktycznych umiejętności zawodowych:

 • reklamowania oraz sprzedaży usług hotelarskich,
 • obsługi gości w hotelu,
 • rezerwacji usług hotelarskich,
 • udzielania informacji turystycznej,
 • rozliczania kosztów pobytu w hotelu,
 • przygotowania imprez okolicznościowych i konferencji,
 • przygotowywania i dekoracji potraw oraz napojów,
 • nakrywania i dekorowania stołów,
 • współpracy w zespole,
 • obsługi programów komputerowych,
 • języka obcego zawodowego,
 • prowadzenia własnej firmy.

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technik hotelarstwa?

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • HGT.06. Realizacja usług w recepcji

Praktyczna nauka zawodu

Odbędziesz 8 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych hotelach w Polsce lub w krajach UE w ramach projektu Erasmus+

 I co dalej…?

 Technik hotelarstwa może podejmować pracę w :

 • hotelach,
 • pensjonatach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • zakładach uzdrowiskowych,
 • zajazdach i schroniskach,
 • na promach wycieczkowych,
 • prowadzić własne obiekty noclegowe.

Studia?

Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich, na kierunkach: hotelarstwo, turystyka, ,krajoznawstwo, rekreacja lub pokrewnych na przykładowych uczelniach:

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Warszawie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu 
 • Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Krakowie