1. Stypendium szkolne dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

Uczniowie zamieszkali na terenie miasta Suwałk w roku szkolnym 2015/2016 mogą ubiegać o przyznanie stypendium szkolnego. Pomoc przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. netto (za mc sierpień 2015 r.).
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2015 r. w księgowości szkoły. Druk wniosku jest do pobrania w księgowości – pokój nr 16
w godzinach 7.30 – 15.30.

2. Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych


Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczynają naukę w klasie IV technikum mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł. netto na osobę. Dochód członka rodziny uważa się przeciętny miesięczny dochód członka rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2013.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2015 r. w księgowości szkoły. Druk wniosku jest do pobrania w księgowości – pokój nr 16
w godzinach 7.30 – 15.30.

Wyprawka szkolna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk
w sprawie ustalania terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

 

 

Uczniowie Gimnazjum nr 2 z terenu Gminy Suwałki, uprawnieni do bezpłatnych biletów miesięcznych, mogą od dnia 21 sierpnia 2015 r. do dnia 10 września 2015 r. bezpłatnie doładować Suwalskie Karty Miejskie w Centrum Obsługi Klienta ul. Plac Marii Konopnickiej w Suwałkach na miesiąc WRZESIEŃ 2015 r.
Doładowania kart na kolejne miesiące odbywać się będą w szkole.

Centrum Obsługi Klienta do 31.08.2015 r. czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 do 15,00 , natomiast od 1.09.2015 r. czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 do 18,00.

Bilety miesięczne PKS na miesiąc wrzesień 2015 r. będą do odebrania w sekretariacie szkoły w ostatnich dniach sierpnia.

 

Pisemny egzamin maturalny w sesji poprawkowej odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2015 r. (wtorek) o godz. 9,00.

 

Rodzice (opiekunowie prawni)  uczniów klas I gimnazjum proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły do dnia 14 sierpnia 2015 r. w celu złożenia deklaracji dotyczącej przedmiotów nadobowiązkowych (religia, etyka).

 

 

Zajęcia organizowane w ramach wypoczynku letniego 2015
pod hasłem „Pogodne lato w Suwałkach”

Zajęcia w Bibliotece
Zajęcia w Muzeum
zajęcia w SOK
zajęcia OSiR

 

Nowości

Najczęściej czytane