20 kwietnia 2015 r. rozpoczął się nabór do szkół ponadgimnazjalnych.

Nabór polega na elektronicznym zarejestrowaniu się kandydatów

na Platformie vEdukacja https://suwalki.edu.com.pl

Rejestracja kandydatów do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 15.00

Wygenerowane w systemie podanie należy wydrukować

i złożyć w szkole pierwszego wyboru.

 

Od poniedziałku 27 kwietnia 2015 r. następuje zmiana planu zajęć. Nowy plan będzie dostępny w zakładce Plan lekcji.

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas IV Technikum odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2015 r. (piątek)  
o godz. 9,00.

 

Dnia 14 kwietnia 2015 roku odbyła się kolejna edycja Międzyszkolnego Obcojęzycznego Konkursu Recytatorskiego. W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 uczniów klas gimnazjum. Uczniowie recytowali wiersze w języku francuskim, niemieckim i angielskim.

Jury przyznało następujące miejsca:

  • I miejsce: Bobrowska Katarzyna – Gimnazjum nr 1
  • II miejsce: Kościuch Karolina – Gimnazjum im. Marii Konopnickiej
  • III miejsce: Sawicki Emil – Gimnazjum nr 2

Zwycięzcy i uczestnicy otrzymali nagrody oraz dyplomy.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie, gratulujemy i zachęcamy do dalszej nauki.

Organizatorzy: Danuta Pomian, Barbara Wróblewska.

 

W końcu marca  odbył się szkolny konkurs wiedzy o Suwałkach i Suwalszczyźnie adresowany do uczniów naszego gimnazjum. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiadomościami z zakresu historii Suwałk , znajomości patronów suwalskich ulic i geografii Suwalszczyzny.

Największą wiedzą wykazali się następujący uczniowie:

  1. Daria Rutkowska II AG
  2. Dawid Wierzbicki I BG
  3. Klaudia Kardel III CG
Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był Pan Grzegorz Serafin.
Zwycięzcom konkursu gratulujemy.
 

Uwaga uczniowie klas III gimnazjum

W dniach 21,22,23 kwietnia 2015 r. odbędzie się egzamin gimnazjalny. W tych dniach uczniowie zgłaszają się na egzamin o godz. 8.00 pod wyznaczoną salę egzaminacyjną.

Obowiązuje strój galowy.

Na egzamin uczniowie przynoszą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: długopis/pióro z czarnym tuszem oraz w przypadku egzaminu z matematyki – ołówek (tylko do rysowania), gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

Na egzaminie nie wolno korzystać z kalkulatora oraz słowników.

Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych, mp3, mp4, itp.).

 

 

 

Dn. 17 kwietnia 2015 roku odbyła się w Suwałkach uroczystość wręczenia tytułów Laureata Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, organizowanych przez Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Zaszczytne tytuły i gratulacje nasi uczniowie otrzymali z rąk Podlaskiego Kuratora Oświaty Pana Jerzego Kiszkiela, Zastępcy Prezydenta Miasta Suwałk Pani Ewy Sidorek oraz Dyrektora Kuratorium Oświaty w Suwałkach Pana Andrzeja Raczyły.

Ogromne gratulacje Oli Kopko z kl. III BG i Emilowi Sawickiemu z kl. II AG!!!! Oni należą do najlepszych w województwie z języka polskiego i języka francuskiego!!!

 

W dniach od 13 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 r. w Technikum nr 4 odbędzie się ewaluacja zewnętrzna następujących wymagań:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

Podczas ewaluacji odbędą się spotkania oraz wywiady z pracownikami szkoły, uczniami, rodzicami, przedstawicielem organu prowadzącego i partnerami szkoły.

Będą również przeprowadzane ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców.

Wywiad z przedstawicielami rodziców odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2015 r. o godz. 16,00, na który zapraszam w imieniu zespołu ewaluacyjnego rodziców uczniów klas I – IV Technikum nr 4, wchodzących w skład Rady Rodziców oraz wszystkich zainteresowanych rodziców uczniów technikum.

 

Nowości

Najczęściej czytane