Uwaga !

Od dnia 15 września 2014 r. obowiązuje nowy plan lekcji (dostępny w zakładce Plan lekcji).

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach przedstawia do zaopiniowania

Koncepcję pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017.

Ewentualne uwagi i opinie proszę kierować na e-mail szkoły do dnia 12.09.2014 do godziny 14.00

 

Akcja pod nazwą „Kiermasz podręczników używanych” ma już w naszej szkole kilkuletnią tradycję i corocznie wzbudza zainteresowanie ze strony uczniów. Uczniowie przynoszą używane, niepotrzebne już im podręczniki, które zostają wypisane na specjalnie w tym celu przygotowany formularz i samodzielnie wyznaczają wartość książek.

Podręczniki przeznaczone do sprzedaży wyeksponowane były w sali nr 4 budynku głównego gdzie w dniu 8 września każdy miał możliwość zakupu brakujących książek. Sprzedażą zajęli się  uczniowie klasy II i III kształcący się w zawodzie technik handlowiec. Dzięki zaangażowaniu się w tą akcję mogli sprawdzić nabyte już umiejętności zawodowe.

Opiekę nad akcją i uczniami sprawowały: Izabela Klahs-Malinowska i Wioletta Cieślukowska

 

 

Wysokość składki na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2014/2015 wynosi 39 zł. za jednego ubezpieczonego. Suma ubezpieczenia wynosi 10 000 zł. i obejmuje ubezpieczonego ucznia całodobowo w kraju i za granicą w okresie od 01.09.2014 r. do 31.08.2015 r.

Składkę należy wpłacić do wychowawcy klasy do dnia 30 września 2014 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia można uzyskać w księgowości szkoły (pokój nr 16).

 

 

1. Pomoc finansowa uczniom na zakup podręczników

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2014/2015 uczęszczają do klasy III szkoły ponadgimnazjalnej mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu podręczników.  Pomoc przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 539 zł. netto (za m-c sierpień).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2014 r. w księgowości szkoły. Druk wniosku jest do pobrania w księgowości – pokój nr 16 w godzinach 7.30 – 15.30.

 

2. Stypendium szkolne  dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zamieszkałych na terenie miasta Suwałk

Uczniowie zamieszkali na terenie miasta Suwałk w roku szkolnym  2014/2015 mogą ubiegać o przyznanie stypendium szkolnego.  Pomoc przysługuje uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 456 zł. netto (za  m-c sierpień).

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 września 2014 r. w księgowości szkoły. Druk wniosku jest do pobrania w księgowości – pokój nr 16 w godzinach 7.30 – 15.30.


Wyprawka szkolna

Zarządzenie Prezydenta Miasta Suwałk
w sprawie ustalania terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych

 

Nowości

Najczęściej czytane