W ramach projektu „Kształcimy Profesjonalistów” przeprowadzone zostały zajęcia - koło naukowe „Język angielski” w trzech 10 osobowych grupach:

  • I grupa w dniach 7.12.2020- 30.03.2021
  • II grupa w terminie 20.10.2021- 8.06.2022
  • III grupa od 4.04.2022 do 14.06.2022

Zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim z elementami negocjacji, debaty i dyskusji. Uczniowie wypowiadali się na podane tematy indywidualnie, w parach i grupach. Wśród tematów znalazły się między innymi ochrona środowiska, zmiany klimatyczne, problemy społeczne, podróże zagranicznych, konflikty rówieśnicze, a także tematy z życia codziennego takie jak obowiązki domowe, zainteresowania, czy plany weekendowe i wakacyjne. Uczniowie odgrywali również scenki w sytuacjach życia codziennego – w restauracji, szkole, banku, podróży czy sklepie. Efektem zajęć było płynne wypowiadanie się w różnych sytuacjach.