28 listopada 2022 uczniowie klasy 4 e i klasy 4 eg uczestniczyli w wykładzie poprowadzonym przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy w Suwałkach. Omówione zostały rodzaje umów, sposoby wypowiadania umów o pracę oraz świadczenia pracownicze. Uczniowie przygotowują się do konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy".