W grudniu zorganizowano w bursie konkurs na najładniejszą „Świąteczną dekorację pokoju”. Celem konkursu było kultywowanie tradycji świątecznej, dbałość o estetykę pokoju, rozwijanie talentów i kreatywnego myślenia, aktywne spędzanie czasu wolnego oraz praca zespołowa.  

Młodzież wykazała się dużą pomysłowością i oryginalnością dlatego też komisja konkursowa miała ciężkie zadanie, ale udało się wyłonić zwycięzców. Wyniki są następujące: 

I miejsce: Hubert Kalwajtys, Hubert Wiśniewski, Mateusz Wasilewski, Oskar Macianis (pokój 116). 

II miejsce: Jakub Hanc, Mateusz Karpowicz, Igor Nieszczerzewski, Patryk Szpakowski (pokój 101). 

III miejsce: Patrycja Czereszewska, Karolina Makowiecka, Oliwia Sokołowska (pokój 124). 

Gratulujemy zwycięzcom i cieszymy się z tak dużego zainteresowania konkursem. Dzięki zaangażowaniu wychowanków czuć już w bursie atmosferę świąt.