Uczniowie naszej szkoły biorą udział w II edycji programu FLEX organizowanego przez Park Naukowo - Technologiczny w Suwałkach. Celem zajęć programu jest przegląd interesujących, przyszłościowych i dobrze wynagradzanych kierunków studiów technicznych. W sobotę 04.11.2023r. odbyły się pierwsze zajęcia z midulu: "Marketing internetowy". Koordynatorem w szkole jest Wioletta Cieślukowska, która brała udział w tym spotkaniu.