We wtorek 12 czerwca br. odbył się finał XIV Szkolnego Konkursu na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Handlowiec. Pięć uczestniczek konkursu, które we wcześniejszych etapach zdobyły najwięcej punktów, wykonywało ćwiczenie praktyczne zbliżone do tego, jakie wykonują uczniowie w ramach części praktycznej egzaminu zawodowego w kwalifikacji A.18.

W zmaganiach konkursowych po zsumowaniu punktów z wszystkich etapów uczestniczki zajęły następujące miejsca:

I miejsce - Milena Misiukanis kl. IH
II miejsce - Julia Moryc kl. IH
III miejsce - Patrycja Bubakiewicz kl. IIIH

Konkurs był wieloetapowy i miał na celu zwiększenie zainteresowania specyfiką zawodu handlowca oraz dostarczenie dodatkowej wiedzy ekonomicznej, służącej zrozumieniu zachodzących procesów gospodarczych, przede wszystkim w zakresie handlu.

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy osiągniętych wyników!