Magdalena Iwaszko z kl. IVH, obecnie już absolwentka naszej szkoły, zajęła III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży” zorganizowanym przez Oddział IPN w Białymstoku pod honorowym patronatem Wojewody Podlaskiego oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Jej wiersz „Zostań i Pilnuj”, dotyczący Obławy Augustowskiej i świadka tamtych dramatycznych wydarzeń z Lipca 1945 r. – księdza prałata Stanisława Wysockiego – opublikowany zostanie w tomiku zawierającym utwory nagrodzone i wyróżnione w tym konkursie. Warto też dodać, że wiersz Magdaleny Iwaszko ukazał się właśnie we wstępie do komiksu dotyczącego Obławy – „Zabrane życia 1945. Obława Augustowska Lipiec 1945” S. Rafalski, A. Parczyński.