Obchody 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu odbyły się we wtorek pod Dąbkiem Wolności w Suwałkach. W uroczystości udział wzięli kombatanci, przedstawiciele ówczesnej opozycji solidarnościowej z Suwałk, przedstawiciele suwalskiego samorządu, jednostek i instytucji kultury, radni, młodzież szkolna i mieszkańcy miasta. Było złożenie kwiatów przez delegację oraz okolicznościowe przemówienie, które wygłosił Zdzisław Przełomiec, przewodniczący Rady Miasta Suwałki. Jak mówił przewodniczący w wyniku wyborów Polska stała się pierwszym państwem tak zwanego "Obozu Komunistycznego", w którym przedstawiciele demokratycznej opozycji zyskali realny wpływ na sprawowanie władzy. 

Szkołę reprezentowali uczniowie klasy IŻ, IHTŻ oraz ITTO