Dlaczego warto wybrać ten zawód?

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.  Technik ekonomista to zawód szerokoprofilowy, który stwarza  duże szanse zatrudnienia. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.

Kto powinien wybrać ten zawód?

 Kierunek technik ekonomista powinny wybrać osoby, które:

 • interesują się  pracą biurową
 • są komunikatywne
 • wykazują się operatywnością w działaniu
 • łatwo nawiązują kontakty
 • posiadają umiejętności organizatorskie

Jakie umiejętności zdobędzie uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty?

W trakcie nauki uczeń nabędzie umiejętności:

 • wykorzystania programów komputerowych do obsługi finansowo-księgowej przedsiębiorstw
 • prowadzenia spraw kadrowo - płacowych
 • tworzenia biznesplanów
 • dokonywania  analiz ekonomicznych
 • prowadzenia rozliczeń finansowych z budżetami, instytucjami ubezpieczeniowymi, bankami i innymi jednostkami organizacyjnymi
 • prowadzenia korespondencji w sprawach osobowych, finansowych i handlowych
 • sporządzania typowych  dokumentów i sprawozdań dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw, produkcji, sprzedaży i usług
 • ewidencjonowania  i analizowania operacji gospodarczych
 • obliczania wskaźników efektywności działalności jednostki organizacyjnej

Jakie kwalifikacje uzyskuje uczeń kształcący się w zawodzie technika ekonomisty?

Szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego dwie kwalifikacji w zawodzie:

 • A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się na koniec klasy trzeciej
 • A.36. Prowadzenie rachunkowości - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej

Uczeń odbywa również 6 tygodniową  praktykę zawodową w renomowanych firmach i instytucjach

 Na jakich stanowiskach może być zatrudniony technik ekonomista?

 Technik ekonomista może podejmować pracę m.in. jako księgowy, pracownik działu kadr, płac i sekretariatu, specjalista do spraw marketingu, doradca finansowy  w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • bankach,
 • instytucjach ubezpieczeniowych,
 • biurach rachunkowych i urzędach skarbowych,
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • firmach usługowych i handlowych,
 • prowadzić własną działalność gospodarczą

 Czy po ukończeniu szkoły mogę kontynuować naukę?

 Absolwent może kontynuować i doskonalić swoje kwalifikacje w ramach studiów licencjackich i magisterskich na wydziałach ekonomicznych wszystkich uczelni w Polsce,  na przykład:

 • wydział Humanistyczno-Ekonomiczny PWSZ w Suwałkach (ekonomia, finanse i rachunkowość)
 • wydział Ekonomii i Zarządzania - Uniwersytet w Białymstoku (ekonomia, zarządzanie, międzynarodowe stosunki gospodarcze)
 • wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Warszawski (bankowość, finanse i rachunkowość, statystyka i ekonometria)
 • wydział Nauk Ekonomicznych - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ekonomia, finanse i rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, zarządzanie)