Od poniedziałku 26 lutego 2018 r. obowiązuje nowy plan zajęć edukacyjnych, który będzie opublikowany w zakładce Plan lekcji.

 

Od dnia 18 grudnia 2017 r. (poniedziałek) obowiązuje nowy plan zajęć edukacyjnych, który jest dostępny w zakładce PLAN LEKCJI.

W celu uzyskania duplikatu świadectwa należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu do dyrektora Zespołu Szkół nr 4 Suwałkach  oraz wnieść opłatę za wydanie duplikatu.

Opłata za wydanie duplikatu świadectwa wynosi 26 zł od jednego dokumentu.
Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku PKO S.A. numer: 75124052111111000049240227

Odbiorca:
Zespół Szkół nr 4
ul. Sejneńska 14
16-400 Suwałki
Tytułem: opłata za duplikat świadectwa