W związku z zagrożeniem koronawirusem zostaje odwołane zebranie z rodzicami w dniu 18 marca 2020 r.
Zachęcam rodziców uczniów do bieżącego monitorowania osiągnięć i frekwencji oraz kontaktów z wychowawcami i nauczycielami  za pośrednictwem iDziennika.

Beata Iwona Muszyńska
Dyrektor

Zapraszamy tegorocznych absolwentów Technikum nr 4 po odbiór dyplomów egzaminu zawodowego. Termin wydania dyplomów - 24 maja 2019 r.